Mühendisler Vakfı
Anasayfa
Vakıf
- Amacı / Tarihçe
- Yönetim / Denetim K.
Eğitim
- Eğitim Seminerleri
- Burslar
Duyurular & Faaliyetler
İletişim
  Haberler
Vakıf teknik elemanlar camiasında içtimai yardımlaşmayı gerçekleştirmek vakıf imkânları el verdiği nispette ülke kalkınmasına sosyal kültürel ve ekonomik açıdan yardımcı olmak, bilhassa aşağıda zikredilen hizmetleri yapmak üzere kurulmuştur.
Mühendisler Vakfı Kuruluş Amacı
Vakıf teknik elemanlar camiasında içtimai yardımlaşmayı gerçekleştirmek vakıf imkânları el verdiği nispette ülke kalkınmasına sosyal kültürel ve ekonomik açıdan yardımcı olmak, bilhassa aşağıda zikredilen hizmetleri yapmak üzere kurulmuştur.

- Ülkede teknoloji üretiminin gelişmesi için bu yöndeki çalışmalara yardımcı olmak ve ödüllendirmek.

- Mühendislik camiasına mesleki eğitim konusunda yardımcı olmak, çocuklarına karşılıklı, karşılıksız burslar vermek, eğitim kurumları açmak, yurt binaları yapmak, kurslar tertip etmek, kültürel ve mesleki seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek, derece alanlara ödüller vermek, vakfın gayesi uğrunda ileride hizmetleri olacağına inandığı kişileri yurt dışına ilmi araştırma doktora ve master yapmak üzere göndermek teknik ve kültürel konularda olmak üzere dergi, kitap, ansiklopedi gibi yayınlar yapmak, kütüphaneler açmak.

- Vakfın gayelerinin tahakkukuna yardımcı olmak üzere vakfın mevcutlarını nemalandırmak ve milli gelire katkıda bulunmak gayesi ile sanayi ticaret, inşaat ve ziraat sahalarında işletmeler kurmak ve bunları çalıştırmak.